Showing 1 Result(s)
תזונה תפריטים לדוגמא

תפריט לשימור הזיכרון:

כתבה: ענת אהרון, דיאטנית קלינית בשנים האחרונות נעשו הרבה מחקרים שבדקו איזו דיאטה שומרת לנו על המוח בצורה הטובה ביותר, והמנצחת הגדולה, היא הדיאטה הים תיכונית. התזונה הים תיכונית נמצאה בעבר כשומרת על הבריאות הכללית שלנו, וטובה במניעת מחלות רבות, בין כל היתרונות שלה נמצאו גם יתרונות בשמירה על בריאות המוח. בדיאטה זו יש דגש …